Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

 

De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie.

 

Hoewel wij zorgvuldigheid betrachten bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan EVD Investments B.V. (alsmede haar dochterondernemingen) niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. EVD Investments B.V. alsmede haar dochterondernemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt eveneens voor links op deze website naar derden of andere websites. EVD Investments B.V. (en haar dochterondernemingen) zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

 

EVD Investments B.V. bezit het auteursrecht op de informatie die via deze website wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan deze informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van EVD Investments B.V. Gebruik van het logo van EVD Investments B.V. is alleen toegestaan na toestemming van EVD Investments B.V.